Historiek

De Marokkaanse Islamitische en Culturele Vereniging, afgekort MICV is een moskeevereniging gelegen te Winterslag, Genk en werd opgericht in 1994, maar de moskee bestaat sinds 1974.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • het beheer van de moskee Hassan Ebno Tabit;
  • het verzorgen van religieuze activiteiten zoals gebedsdiensten, koranlessen voor de moslimgemeenschap (leden als niet-leden, jong en oud) en de vertaling van de vrijdagpreek naar het Nederlands;
  • samenwerkingsverbanden opzetten met partners en organisaties (zowel lokaal als op stedelijk niveau) op vlak van onderwijs, integratie, socio-culturele thema’s en participatie op maatschappelijk niveau;
  • het organiseren van socio-culturele, sport- en andere activiteiten met als doel de integratie van de gemeenschap te bevorderen en de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten in de maatschappij;
  • samenwerking met andere moskeeverenigingen rond gemeenschappelijke religieuze en/of socio-culturele activiteiten zoals Iftar-avond tijdens de Ramadan, offerfeest, lezingen,…;
  • contacten onderhouden met andere geloofsgemeenschappen (Abrahamshuis).

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van de moskeevereniging situeert zich voornamelijk in de wijk Winterslag. Maar bij heel wat activiteiten van socio-culturele aard zijn heel wat mensen van buiten de wijk betrokken.

De moskee fungeert ook als belangrijke ontmoetingsplaats voor de moslimgemeenschap zowel van binnen als buiten Genk.

Tot slot telt de vereniging momenteel een 220 tal leden en bij hoogdagen wordt de moskee door een 1200 tal bezoekers (zowel leden als niet-leden) bezocht.

 

Eerste moslimbibliotheek van Limburg geopend in Genk

 

In een bijgebouw aan de Hasaan Ebno Tabit moskee in Winterslag is gisteravond de eerste Marokkaanse moslimbibliotheek van Limburg geopend.

De bieb heeft vooral Nederlandstalige boeken in de rekken staan die toegankelijk zijn voor al wie maar wil. “Meer dan tachtig procent van de boeken zijn Nederlandstalig omdat de meeste jongeren geen Arabisch meer kennen”, zegt Houssein Bouharras, ondervoorzitter van de Marokkaans Islamitische Culturele Vereniging van Winterslag.

“We merken dat er een nood is aan goed geschreven en verstaanbare boeken over het islamitisch geloof. Dat werd ons al duidelijk bij het organiseren van kleine boekenbeurzen. Daar kwamen alle dagen zo’n veertig jongeren op af. We verwachten dan ook een behoorlijke interesse voor deze nieuwe bibliotheek.”